ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Благотворителен коледен концерт и базар

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“  и УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО при ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“- с.ТРУДОВЕЦ
ОРГАНИЗИРАТ

К  О  Л  Е  Д  Е  Н    Б  А  З  А  Р

ЗАПОВЯДАЙТЕ
на 22.12.2016 г.

-         16.00 ч. Коледен  базар – във фоайето пред актовата зала на училището
-         17.30 ч. Коледен концерт – в актовата зала на училището
 
Събраните средства ще бъдат използвани за изграждането на
алея и барелеф на Любен Каравелов.
 
„ДА ОСТАВИМ ЧАСТИЦА ОТ СЕБЕ СИ В ИСТОРИЯТА 
НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ“