ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Отчетно-изборно събрание на Обществения съвет

На 05.12.2019 г. от 17:30 часа, в учителската стая на ОУ "Л. Каравелов" ще се проведе отчетно-изборно събрание на Обществения съвет при училището.