ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Откриване на Новата учебна година

Новата 2019-2020 учебна година ще бъде тържествено открита на 16 септември от 9:00 часа в двора на училището.