ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Подвигът на Левски - литературна програма

На 19.02.2020 г. от 17:30 часа в стола на училището ще се състои литературна програма "Подвигът на Левски - Апостолът на Свободата"