ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Заповядайте на родителска среща

Уважаеми родители, на 26 януари /четвъртък/ от 17:30 часа, ще се проведе родителска среща с дневен ред: 1. Актуални въпроси на училищното настоятелство - Място: Столовата на училището 2. Анализ на учебно-възпитателната работа през Първи учебен срок - по класове