ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Графици за дистанционни учебни часове

Съвместната работа с учениците, учителите ще осъществяват с електронната платформа LIVEWORKSHEETS, работа с групи в Skype, Viber

Галерия снимки