ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Интерактивен дисплей в класната стая в ОУ „Л. Каравелов“

Участвайки в Националната програма  „ИКТ в системата на  предучилищното и училищното образование“, ОУ „Л. Каравелов“ – с. Трудовец обогати възможностите си за дигитално обучение.

Монтиран бе Интерактивен дисплей, тип 4, Vestel, 65 IFX. Съчетани са интерактивна дъска, проектор и компютър в едно устройство.

Интерактивният дисплей дава възможност за работа с най-добрия софтуер – mozaBook. Това е интегрирана облачна платформа, където може да се запазят и споделят електронни уроци

Галерия снимки