ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Наградени ученици от кмета на с. Трудовец по повод 24 май
Кметът на с. Трудовец - г-н Еленко Иванов, награждава учениците Цветомира Янкова Цанова - IV клас, Кристиян Пламенов Вълков - V клас и Виктория Симеонова Симеонова - VI клас с грамота и парична награда за постигнат отличен успех и активно участие в извънкласни дейности през учебната 2019/2020 г. Колективът на ОУ "Любен Каравелов" също получава награда по повод празника - поздравителен адрес и парична награда.

Галерия снимки