ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Нова седмична програма

Уважаеми ученици, от 04.05.2020 г. до края на извънредното положение, учебните занятия ще продължат по следната учебна програма.

Списък от Документи