ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Обръщение на директора на училището към учениците, учителите и родителите

Здравейте, уважаеми родители, деца и учители! 

Поднасям своите благодарности за изминалите седмици, за съдействието, което указвате ежедневно за провеждане на обучение в електронна среда.

МОН изисква от всички директори и учители единна електронна платформа. Тази платформа се използва във всички училища и имаме предоставени индивидуални профили, както за учениците, така и за учителите. Целта в единната платформа е наблюдение процеса в обучение на Вашите деца. Тази платформа ще помогне за обогатяване, надграждане, разширяване на техните знания. Същата платформа може да бъде разпоредена за използване от МОН при бъдеща сходна ситуация. Платформата е разработена според разпоредбите за защита на личите данни в Република България. Всяка злоупотреба с лични данни се наказва според наказателния кодекс. 

Вярвам, че новата платформа е много интересна за децата и ще им помогне лесно да учат своите уроци. Електронната форма на обучение е бъдещето и в момента то е валидно дори във висшите учебни заведения. 

Социалната изолазия е трудна за всички нас. Информацията, която имаме към момента сочи, че най-застрашени от новата зараза са нашите възрастни близки. Нека направим това, което зависи от нас, за да ги запазим - нека да си останем вкъщи. 

 

Директор: Ил. Марчовска