ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Община Ботевград завърши ремонтните дейности в ОУ „Л. Каравелов“ – с. Трудовец

Във връзка с предстоящия през м. ноември, т.г., 190 годишен юбилей на училището в Трудовец, общ. Ботевград отремонтира в сградата на училището помещение, в което ще се разположи музейна сбирка „Образователното дело в Трудовец от 1829 г. до днес“.
Изпълнител на дейностите е фирма „Ем джи строй“
Основен ремонт, с подмяна на електрическата инсталация, бе извършен и на учителската стая.
Общата сума, вложена от община Ботевград, е 17 500 лв.

Директорът на училището – И. Марчовска, продължава ремонтни дейности със средства от бюджета и съдействието на Училищното настоятелство.

Галерия снимки