ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Обучение от 12.04.2021 г.

Уважаеми ученици и родители, съгласно Заповед № РД - 01-220 / 08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването от 12.04.2021 г. се възобновява учебния процес за всички ученици от I до IV клас и за всички ученици от V до VII клас, когато са единствени в съответния клас на училището.

Списък от Документи