ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Открит урок по физическо възпитание и спорт пред учители от София област

На 8.11.2019 г в ОУ „Л. Каравелов“, с. Трудовец се проведе открит урок по физическо възпитание и спорт. На него присъстваха експерта по ФВС на София област – г-жа Ани Спасова, учители по ФВС от София област, учители от училището в Трудовец, както и родители.

Откритият урок се проведе в 4 клас под ръководството на учителя Цонка Филипова. Темата бе „Развиване на двигателни качества – бързина и ловкост“. Тя е свързана с един от новите тестове за оценка на физическата дееспособност на ученика, а именно Т-теста, който определя ловкостта.

По време на урока децата показаха своите умения и качества в различни щафетни игри, съпроводени с екипност, съпричастност, толерантност, дисциплина и емоционални моменти.

След края на урока четвъртокласниците поздравиха гостите с българско хоро, с което затвърдиха прекрасното впечатление, което създадоха.

Галерия снимки