ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Проекти
Проект "Образование за утрешния ден"

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в наци...

Виж още
Проект "Подкрепа за успех"

Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образо...

Виж още
Твоят час

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенци...

Виж още