ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg

Обществен съвет

Цветинка Василева - председател 

Весела Василева - секретар

Членове:

    1. Стефка Граматикова - представител на Община Ботевград

    2. Таня Тодорова - родител

    3. Десислава Райчинова - родител