ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Седмични програми на учебните занимания за периода 30.03 - 10.04-

Този часови график влиза в сила от 30.03.2020 г. Учебните часове ще се провеждат по седмичната програма за II учебен срок. Изключват се часовете по музика, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

Списък от Документи

  • Седмична програма 1 - 4 клас свали файл
  • Седмична програма 5 - 7 клас свали файл
  • Програма за целодневна организация на учебния ден 1-4 клас свали файл
  • Програма за целодневна организация на учебния ден 5-7 клас свали файл

Галерия снимки