ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Седмично разписание на учебните часове в периода 04.02.2021 - 17.03.2021 г.

Начален етап - присъствен

Прогимназиален етап - според следния график:

- 04.02.2021 г. - 17.02.2021 г. - присъствено обучение на учениците от 7 клас, 5 и 6 клас дистанционно обучение;

- 18.02.2021 г. - 02.03.2021 г. - присъствено обучение на учениците от 5 клас, 6 и 7 клас дистанционно обучение;

- 04.03.2021 г. - 17.03.2021 г. - присъствено обучение на учениците от 6 клас, 5 и 7 клас дистанционно обучение; 

Списък от Документи