ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Седмично разписание за учебните часове в периода 22.03.2021 - 31.03.2021 г.

Уважаеми ученици и родители, в периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г., учебните занятия ще продължават по приложения седмичен график.

Списък от Документи