ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Творби на ученици по повод 24 май

Във връзка с обявен конкурс по повод 24 май, ученици от ОУ "Любен Каравелов" създадоха авторски творби, посветени на празника.

Силата на буквите

Днес съм тъй сама,
в изолация у дома.
Чувам всеки звук, всяка мисъл,
но без нашата азбука - всичко губи смисъл.

Днес пиша аз слова
и възхвалявам паметта
на Солонските братя-
на тях Благодаря!

Чрез нашето А, Б, В – е
обикалям светове,
с приятели добри
си пишем от зори.

Днес съм тъй сама,
но съвсем не е така!
Рисувам дума подир дума
и създавам аз творба с мъничката си ръка!

Автор: Галя Данаилова Иванова - 12 години, V клас от ОУ,,Любен Каравелов’’ с. Трудовец

Кирил и Методий

Кой ни даде свободата на словото?
Кой помогна ни да разберем,
колко важно беше да четем?
Кирил и Методий словото ни подариха,
те с любов ни надариха, със знание удовлетвориха.
Благородниците Святи Кирил и Методий,
дадоха си всичко, за да бъдем ний доволни.
Всеки ден, когато четем любимата си книжка,
поглеждаме тез красиви букви
и се сещаме за онези смели
„Славянски братя“ възродили книжнината.
Отвориха ни те очите за вяра и свобода.
Днес славим паметта им с благодарности огромни.
Към свободата ни заведоха, да се освободим,
о Свети Кирил и Методий,
не можем да Ви  се отблагодарим!
Те са нашия лъч, светлина в мрака,
нашата звезда в живота, нашата опора.
не само на този светъл ден
ний трябва поздравим ги!
На 24 май честваме не само деня на Светите братя,
а и българската просвета и култура.

Автори: Пламена Тодорова, Петя Христова, Мадлен Василева – VI клас, 13 години от ОУ „Любен Каравелов“ с. Трудовец