ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Участие на ученици от ОУ "Любен Каравелов" в НП "Иновации в действие"

     Приключи гостуването на ОУ „Любен Каравелов“ с. Трудовец по НП "Иновации в действие" 2022. Тази година партньорството на училището ни бе с ОУ „Виделина“ с. Сейдол, област Разград.

     Обменът на добри практики с ОУ „Виделина”, с. Сейдол и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгичево започна на 23.06.2022 г. и продължи до 25.06.2022 г.

     Мобилността бе три дена, в рамките на които освен представяне на иновациите бе обменен и ценен опит в областта на екологията. Темата на иновацията е  „Нашето училище за моята чиста България” иновативен учебен предмет „Екология”.

     През първия ден се запознахме с директора Д. Христов, педагогическият екип, с базата на училището и със същността на иновацията, чрез презентации и дискусии, разглеждащи раждането и реализирането на идеята за иновативен учебен предмет. В центъра на вниманието бе екипът изготвил проектното предложение и осъществяващ иновацията. Разходихме се из музейния комплекс, занаятчийския кът, зоокът, обсерватория, кътове за творчество и отдих и посетихме изнесения център за обучение по природни науки, изследвания и иновации намиращи се в двора на училището.

     На 24.06.2022 г. в присъствието на експерти от РУО – Разград,  наблюдавахме интерактивен урок по "Екология", изнесен от Х. Узунова и Е. Муса. Бяха демонстрирани уменията на учениците да работят в екип при изпълнение на поставена проектна задача. Г-жа Узунова използва дигитални похвати, за да запознае учениците с новите за тях понятия в областта на Екологията. Учениците представиха своите проучвания чрез кратки презентации.

     Учениците от ОУ „Любен Каравелов“ с. Трудовец спонтанно се включиха и в дейностите.

Галерия снимки