ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Участие в Международен екологичен форум "Сребърна" 2022

     Международен екологичен форум ,,Сребърна 2022 ‘‘ се проведе в началото на юни в Силистра. Целта на форума е да предизвика и подкрепи учениците към разработване на екологични проекти и за активно включване в практически инициативи от областта на екологията и опазването на околната среда, за съхраняване на биологичното разнообразие и уникалност на планетата Земя. До финалният етап  ,,Защита на проекта" са допуснати 18 разработки от България и една от Румъния. Финалният етап протича в два дни. През първия, журито интервюират екипите на подредените от тях щандове.  Във вторият етап учениците презентират и отговарят на въпроси на журито и публиката . Учениците  от ОУ ,,Любен Каравелов‘‘, заедно с ръководителя В. Минковска, взеха участиде. Журито присъди на Иван Петков, Патрик Раков и Кристиян Вълков от 7 клас поощрителна награда на проекта ,,Мисли зелено‘‘.

     Организатори са МОН, Националният дворец на децата, РУО - Силистра, Община Силистра, ОДК – Силистра и  РИОСВ – Русе.

Галерия снимки