ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Ваканционни форми и инициативи през лятна ваканция - 2022 г.

Уважаеми родители и ученици, в приложения график може да се запознаете с ваканционните форми и инициативи през м. юни 2022 г. в ОУ "Л. Каравелов".

Списък от Документи