ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
15 септември – нашето ново начало Тържествено откриване на учебната година в Трудовец

Новата учебна година в ОУ „Любен Каравелов“ – с. Трудовец бе открита сред еуфорията на първокласниците, прекрачващи за първи път прага на родното училище.

Красив и светъл е днешният ден – денят на нашето ново начало, следващото стъпало по стръмния път към науката и знанието.

Отец Панайот отслужи водосвет за здраве на всички ученици, учители и родители.

Гости на тържеството бяха: г-н Еленко Иванов – кмет на Трудовец, Борис Борисов – представител на Община Ботевград, Виктория Николова – председател на Училищното настоятелство и представител на родителите на първи клас.

Г-жа Илияна Марчовска – директор на училището, поздрави учениците със стартирането на новата учебна година и ги предаде в ръцете на техните учители – да ги напътстват, обучават и възпитават, да им бъдат опора и подкрепа, за да преодоляват заедно всички препятствия. Г-н Борисов прочете поздравителен адрес от името на кмета на Община Ботевград – г-н Иван Гавалюгов. А г-н Еленко Иванов като кмет на Трудовец приветства всички и със задоволство отбеляза високите резултати на 4 и 7 клас, получени на НВО в края на изминалата учебна година.. Г-н Иванов отправи благодарност към общ. Ботевград за реализиране на проекта по подмяна на отоплителната инсталация в училището. Директорът плисна менчето с вода пред първокласниците и им пожела „На добър час!“ Всички ученици преминаха през арката, символизираща входа към знанието.