ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
16 ноември – Международен ден на толерантността

     На 16 Ноември всяка година се отбелязва Международният ден на толерантността. Този прекрасен празник води началото си от 1996 година. Общото събрание на ООН призовава страните членки да почитат тази дата като ден на толерантността. На същата дата държавите членки на ЮНЕСКО приемат Декларация за принципите на толерантността.

     Днес, ОУ „Любен Каравелов“, с.Трудовец отбелязва традицията с различни инициативи. По време на заниманията в училището се проведе час по толерантност, в който бе обсъдена темата. Учениците от ученическото самоуправление изработиха плакат и ръчички, с позитивни послания, чрез които призовават всички да се обединят около призива „Да бъдем толерантни и да потърсим себе си в другия“.

 

 

 

Принципи на толерантността:

  • Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.

  • Един за всички, всички за един!

  • Рамките ограничават човешкия дух.

  • Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.

  • Не издигай стени!

  • Търпение, доброжелателност, разбиране.

  • Не бъди безразличен!

  • Обичай!

  • Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!

Галерия снимки