ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
193 години образователно дело в с.Трудовец

     На 04.11.2022 г., ОУ ”Любен Каравелов” – с. Трудовец отпразнува своя Патронен празник, който беше организиран от г-жа Нина Иванова.
     Тържественият концерт започна в 10.00 ч. в Актовата зала на училището. Гости на тържеството бяха: Г-жа Ани Спасова – експерт в РУО – София област; Г-жа Каролина Маринова – директор на ЦПЛР - Ботевград; Г-н Еленко Иванов – кмет на с. Трудовец; членове на УН и Обществения съвет; общественици, бивши и настоящи учители, служители. Представител на Община Ботевград връчи поздравителен адрес от името на г-н Иван Гавалюгов – кмет на Общината.
     Г-жа Илияна Марчовска, директор на училището, в своето приветствено слово поздрави учители, ученици и родители и призова децата достойно да носят името на своя патрон, учителите съвместно с родителите да продължат да изграждат стойностни личности и всички с вяра и ентусиазъм да вървят напред.
     Кметът на с. Трудовец пожела успехи на всички и припомни колко е важно да се изпълнява заръката на патрона Любен Каравелов – училището да възпитава българи и граждани, нашите училища да имат свой дух и направление.
     С много усърдие, желание и радост, нашите ученици се включиха в празничния концерт. Децата излъчваха сигурност и вътрешна светлина. Всички дадоха най-доброто от себе си, за да зарадват присъстващите, дарявайки им естетическа наслада.

 

Галерия снимки