ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Часови график на учебните часове, считано от 21.10.2021 г.

Уважаеми ученици и родители, считано от 21.10.2021 г. учебните занятия ще продължават по приложения часови график.

Списък от Документи