ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
Достойно представяне в състезание на СБНУ

     Учениците от начаен етап на ОУ "Любен Каравелов", с. Трудовец участват всяка година в организираните от Съюза на българските начални учители състезания:

1. Аз рисувам.

2. Аз и знанието.

3. Аз, природата и светът.

4. Аз и числата.

5. Аз общувам с Европа.

6. Аз и буквите.

     Първото състезание "Аз рисувам", учениците от I до IV клас се представиха достойно и голяма част от тях постигнаха максимален брой точки. Всички участници бяха отличени с грамоти.

Галерия снимки