ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Финанлно състезание към Синдикат на българския начален учител

     На 30.04.2024 г. се проведе Националното финално състезание към СБНУ. Учениците от 1 клас трябваше да покажат знанията си по предметите математика, български език, родинознание, изобразително изкуство. Класирани бяха ученици, които имат по 50 точки на минимум две от състезанията по отделните предмети. От първокласниците успяха да достигнат до финалния кръг 10 деца. Огромна беше радостта им, когато дойдоха и резултатите: Първо място и златни медали за Валентин Георгиев и Иван Радославов. Второ място и сребърни медали за: Борис Колев, Валентина Василева, Венислав Иванов, Данаил Илчев, Мартин Димитров, Персиан Георгиев, Стефания Василева, Цветозара Стойчева. Поздравления за всички! Да продължават да вървят по пътя на знанието и трудолюбието!