ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Информация за родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

приложено публикуваме писмо № ДАЕУ – 13100/ 05.08.2021 г. на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

 

Списък от Документи