ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Конкурс по повод Патронния празник на училището

В чест на своя Патронен празник ОУ  „ Любен Каравелов” – с. Трудовец обявява КОНКУРС "Моето училище – моят свят"

 

Право на участие имат всички  ученици от  I – VІІ клас от училището, които желаят да въплътят в образ с думи, линии и багри своите мисли и чувства, преживявания и настроения, спомени и мечти. Училището е мястото, където всяко дете, всеки юноша учи и твори, общува и създава приятелства, открива света на науката, изкуството, спорта, човешките взаимоотношения и се самооткрива в него. Участниците в конкурса имат изключителната възможност да разкрият своя свят – реален и въображаем, такъв, какъвто е или желаят той да бъде!

Конкурсът ще се проведе в два раздела:

I раздел „Литература“ /есе, стихотворение/

II раздел „Изобразително изкуство“ /рисунка – живопис и графика/

III раздел „Моделиране“ /презентация, макет, фотоколаж/.

Във всеки от разделите надпреварата ще се състои в три възрастови групи : I – ІІ клас, ІІІ – IV клас, V – VІІ клас

Срокът за изпращане на творби за участие в конкурса е до 31.10.2021г. Резултатите ще бъдат обявени на 04.11.2021 г. на Патронния празник на училището в сайта на институцията. Победителите ще получат грамоти и награди. Творбите трябва да се изпратят на място –  ОУ „Любен Каравелов“ с. Трудовец.

Регламента на кокурса може да намерите в прикачения файл!

Списък от Документи