ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Награда от Националния дворец на децата

     На 19.04.24 г в Националния дворец на децата се проведе награждаване на победителите от Националното състезание "Природата - наш дом". И тази година представянето на ОУ "Любен Каравелов", с. Трудовец беше отлично. Учениците от VII клас – Павел Бончев, Петя Иванова и Лора Тодорова, под ръководството на г-жа Величка Минковска, представиха екологичен макет „Дом на бъдещето“, изразяващ представата за екосъобразен дом. Учениците спечелиха второ място в отборното класиране. Състезанието има за цел да засили интереса на учениците към проблемите на екологията и да съдейства за изграждане на ново гражданско поведение и чувство на отговорност за опазване на околната среда

     Училището разработва стратегия за мотивиране и стимулиране на учениците за участие в национални конкурси и състезания, с цел изграждане в тях на умения, знания и качества за създаване и защитаване на проекти.

Галерия снимки