ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Отбелязване на Международния ден на числото "ПИ"

     14 Март е Международен ден на числото "ПИ" – най –популярната константа в математиката. Числото "Пи" е ирационално, което означава, че е безкрайно и без повтарящ се модел. За да отбележат деня, учениците от 7 клас, участващи в НП "Занимания по интереси" изработиха табло. Съдействие им оказаха ученици от 5 и 6 клас. С всеобщи усилия, учениците припомниха същността и значението на числото за науката. В допълнение Милица Василева от 7 клас представи презентация с интересни факти и легенди за числото "ПИ".

     На презентацията с голям интерес и внимание присъстваха учениците от 6 клас с класен ръководител г-жа Л. Чикова и г-жа Йонка Василева - заместник - директор учебна дейност в училището.  

Галерия снимки