ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Поправителна изпитна сесия

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с чл. 40, ал. 7 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за резултатите от обучението на учениците и  не постигане на очакваните резултати от учебните програми от някои ученици Ви информирам, че поправителните изпити, сесия юнска ще се проведат по следния график:

 

Изпит по учебен предмет

Дата

 

Начален час

Място на провеждане

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

Математика

05.07.2024 г.

8:00

Кабинет по Биология и здравно образование

05.07.2024 г. - дирекция

Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите, преподаващи по съответните учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.

Списък от Документи