ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Поздравителен адрес по повод 1 ноември

Поздравителен адрес от кмета на с. Трудовец по повод 1 ноември - Ден на народните будители