ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Празник на буквите в първи клас

     На 04.04.2023 г. се проведе тържество, посветено на празника на буквите.

     Учениците от първи клас събраха родители и гости на най-обичания и очакван празник на първокласниците. Децата проведоха последния учебен час с буквара и тържествено обявиха, че вече са изучили всички букви от българската азбука. Подготвени от г-жа Нина Иванова и г-жа Малина Симеонова, те показаха как буквите се леят в думи, а думите в стихове и песни.

     Всеки първокласник получи „Удостоверение за грамотност“ от директора на училището Илияна Марчовска и класният им ръководител Нина Иванова и пъстра книжка за подарък.

     Тържеството завърши с хубава почерпка и много снимки за спомен.