ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
Представяне на седмокласници на НВО по БЕЛ и математика

И по двата учебни предмети успехът на седмокласници, показан на НВО, е под средното за страната и областта.

 

БЕЛ

Математика

Национално ниво

53,63 т

35,32 т

София област

49,24 т

29,55 т

ОУ „Л. Каравелов“

46,48 т

28,56 т

По-съществено отклонение между текущи оценки и резултата от НВО има при двама ученици по математика.

Най-високата оценка по БЕЛ е отличен 85,5 т., а по математика  Мн. добър 72,25 т.

Единната скала, публикувана от МОН, за преобразуване на точките в оценка е:

Слаб – до 29,75 т.

Среден – 30 - 40,5 т.

Добър – 41 – 62 т.

Мн. добър – 62,5 – 83, 5 т.

Отличен – 84 – 100 т.

На НВО по английски език се явиха двама ученици и се представиха отлично: 97,5 т. и  82,5 т.

Галерия снимки