ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Призово място в конкурс "Интерактивни педагогически технологии и методи за работа в реална и дигитална среда”

     На 09.03.2023 г. Г-жа Петя Семкова взе участие в конкурс „Нестандартен учител” 2023 организиран от „Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти” към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас.

     Конкурса има за цел да популяризира творческата страна на учителската професия, както и да насочи общественото внимание към ежедневните предизвикателства, пред които е изправен всеки учител.

     Категорията, в която Г-жа Семкова кандидатства, беше за начинаещ учител (стаж до 3 год.). Тема : „Интерактивни педагогически технологии и методи за работа в реална и дигитална среда”. Успешното представяне на образователната практика: ”Интерактивна образователна игра със състезателен характер”, беше отличено с призово място.

Галерия снимки