ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Проекти
Национална кампания "Чиста околна среда - 2020"

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2020г.“ е да изгради обществе...

Виж още
Подкрепа за приобщаващо образование

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване н...

Виж още
Равен достъп до училищно образование в условият...

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и пр...

Виж още
Модул "Подкрепа на целодневното обучение"

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” Описани...

Виж още
Иновации в действие

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА   Обща цел Подкрепа за създаване на кул...

Виж още
Проект "Образование за утрешния ден"

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в наци...

Виж още
Проект "Подкрепа за успех"

Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образо...

Виж още
Твоят час

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенци...

Виж още