ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Национална кампания "Чиста околна среда - 2020"

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2020г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда – 2020г.” се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

 

По проекта са осъществени следните дейности:

- подмяна на 2 броя баскетболни табла и рингове;

- осветяване на двора на училището;

- закупуване на спортни пособия за игра на открито;

- облагородяване на дворното пространство.