ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg

Достъп до информация

Списък от Документи

  • Правила за достъп до обществена информация свали файл
  • Протокол за приемане на устно заявление за ДОИ свали файл
  • Протокол за предоставяне на ДОИ свали файл