ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
Списък на приетите ученици в 1 клас за 2022/2023 г. на първо класиране

Уважаеми родители, в приложения списък може да се запознаете с приетите ученици в 1 клас за учебната 2022/2023 г. на първо класиране

Списък от Документи