ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
Спортен празник

На 27.05.2022 г. от 13.30 ч. в двора на училището ще се проведе спортен празник. Заповядайте!