ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg

Прием 2024-2025

     Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

     Утвърден е училищен план-прием за I клас за учебната 2024/2025 година.

     Брой паралелки в I клас – 1 /една/ с брой ученици – 22.

     Заявленията за кандидатстване за първи клас се попълват на място в училище.

 

Списък от Документи

  • Заповед за определяне на комисия за план - прием I-V клас свали файл
  • Заповед за утвърждаване на училищен план - прием I-V клас свали файл
  • Заявление за кандидатстване в първи клас свали файл
  • Заповядайте при нас свали файл