ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Квалификация

Списък от Документи

  • Квалификация на тема "Canva" свали файл
  • Квалификация на тема "Лични данни" свали файл
  • Квалификация на тема "Конфликтни взаимодействия в образователната институция" свали файл
  • Интерактивни педагогически технологии и методи за работа в реална и дигитална среда свали файл