ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Участие на ученици от ОУ "Любен Каравелов" в НП "Иновации в действие"

     Приключи гостуването на ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец по НП "Иновации в действие" 2023. Тази година партньорството на училището ни бе със СУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник, област Плевен.

     Обменът на добри практики със СУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник и СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали започна на 06.06.2023 г. и продължи до 08.06.2023 г.

     Мобилността бе три дена, в рамките на които освен представяне на иновациите бе обменен и ценен опит в областта на математиката и приложните изкуства. 

     През първия ден се запознахме с директора Валентина Велкова, педагогическият екип, с базата на училището и със същността на иновацията, реализирана в начален  етап - 3 клас - "Дигитална математика", с ръководител Теодора Ердановска. В центъра на вниманието бе екипът, изготвил проектното предложение и осъществяващ иновацията. Демонстрираната иновативна система е гъвкава и мотивираща. Провокира интереса на учениците и ги стимулира за успех.

     На 07.06.2023 г.,  наблюдавахме открит интерактивен урок по "Български език и литература", сценка - драматизация на разказа "Радини вълнения", изнесен от ученици от 8 клас, наблюдение Workshop по математика в 10 клас, представен от Николай Цонев, наблюдение на Полемика по Философия, изнесен от ученици от 8 до 11 клас с учител Галина Георгиева, представени бяха  дейноси по интереси – Пирография - изложба от ученици от 6 и 7 клас с ръководител Валерий Ганев, наблюдение на Арт - урок на деца със СОП и училищен психолог с ученици от 6 до 9 клас.

     Учениците от ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец спонтанно се включиха и в дейностите.

 

Галерия снимки