ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
Участие в състезание "Аз рисувам" на СБНУ

На 19.10.2022 г. учениците от начален  етап на ОУ "Любен Каравелов", с. Трудовец проведоха състезание на СБНУ "Аз рисувам" на тема "Вълшебната планина". Всички участници получиха грамоти. Учениците, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, имат право на участие в Национално финално състезание на СБНУ, съгласно график на състезанието.

Галерия снимки