ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg
Учениците от пети клас се включиха в онлайн турнир и спечелиха грамоти за принос в екологична кауза

     Проблемите свързани с опазване на околната среда са от изключителна важност за нашето общество и касаят всеки човек.

     Основната цел на проект „Бъди умен, мисли кръгово“ е да приложи иновативни съвременни образователни подходи, интегрирани чрез игри и различни интерактивни форми, да насочи и да ангажира вниманието на ученици и учители по иновативен и забавен начин към все по-актуалните въпроси за опазването на околната среда, кръговата икономика и адаптацията и справянето с климатичните промени. Проектът се изпълнява в партньорство от фондация Темпо, Българска фондация Биоразнообразие, Пукльовците и Green Business Norway.

     Турнирът „Нагазили в пластмаса“ е част от този проект и неговата кауза е да помага на една екологична организация, като този път подкрепата е „За Земята“, която ще използва средствата за почистване на защитени територии в България.

     Децата от класа участваха с три отбора с огромен интерес и ентусиазъм. Под ръководството на класния си ръководител г–жа Цонка Филипова, те се подготвиха за турнира като се запознаха с презентация и други материали по темата „Замърсяване с пластмаса“. https://docs.google.com/presentation/d/1-z1YAPHfCP0kW-Vpo7x8EkSteC50dq3Z/mobilepresent?slide=id.p1

     Турнирът се проведе в платформата „Пук.бг“. Играейки, учениците научиха нови интересни факти за това как е създадена пластмасата, какви са нейните разновидности, защо използваме толкова много пластмаса, какво става с нея след нейната употреба, какво можем да направим ние и др. Успешната отборна игра и на трите отбора подкрепи финансово екологично сдружение „За Земята“.

     Основно училище “Любен Каравелов“, с. Трудовец, е едно от 17-те населени места, включили се в добрата кауза за опазване на околната среда.

Галерия снимки