ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Училищно състезание по колоездене и спазване на правилата по БДП

      На 15.04.2024 г. в ОУ ”Любен Каравелов”, с. Трудовец се проведе училищно състезание по „Майсторско управление на велосипед“. Както всяка година, желаещите да участват са много. В състезанието премериха сили и знания ученици от I до VII клас, познаващи правилата, изучавани в часовете по БДП. Състезанието протече в два етапа - майсторско управление на велосипед. 

     Класирането беше индивидуално - за учениците от начален и прогимназиален етап. Участниците получиха грамоти. Учениците управляваха велосипед по начертан маршрут – осморка и около конуси, по права линия и други препятствия, спазвайки поставените знаци и правилата за движение по пътищата.

Галерия снимки