ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
УРОК ПО ДОБРОТА НА 24 МАЙ В ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - с. ТРУДОВЕЦ

     Днес, 24 май, по повод празника на славянската писменост и на българската просвета и култура, в Актовата зала на ОУ “Любен Каравелов“ – с. Трудовец се проведе вълнуващо тържество. Гости бяха г-жа Диана Къндева – старши експерт по организация на средното образование в РУО София област, г-н Еленко Иванов – кмет на с. Трудовец, г-жа Иванка Караджова – писател и общественик, членове на УН и ОС. Присъстваха много родители, учители, ученици и гости на селото.

     Директорът на училището – г-жа Илияна Марчовска награди госпожите Цонка Нинова, Людмила Чикова и Даринка Петкова с плакети за приноса им в образователното дело.

     За цялостна училищна и извънкласна дейност г-жа Марчовска връчи грамоти и книги на изявени деца от Начален и Прогимназиален етап, а кметът на Трудовец – г-н Еленко Иванов награди трима от най-изявените ученици. Бяха получени и поздравителни адреси от г-жа Росица Иванова – началник РУО София област и Екипа на Център за подкрепа за личностно развитие - Ботевград.

     Нашите ученици изнесоха вълнуващ урок на тема "Доброта и истинско приятелство". С много песни, сценки и мъдри поучителни мисли, децата завладяха публиката с неподправеното си присъствие на сцената. Радост и настроение лъхаше и от танцьорите на танцов състав „Жар” с художествен ръководител Георги Иванов.