ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Жабешки истории в навечерието на местната инициатива "Ден на Жабешкото блато"

     Учениците от V клас на ОУ ,,Любен Каравелов‘‘ с.Трудовец  в заниманията по интереси - клуб "Природата и Ние", заедно с г-жа Минковска и г-жа Семкова, посетиха местността „Мухалница“. За тях бе подготвена беседа от Христо Петков – учител в ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“. Той разказа на децата интересни факти за защитената територия и нейните обитатели. За финал учениците получиха тематична “Жабословица“, с помощта на която затвърдиха новите знания.   

     Денят на Жабешкото блато се отбелязва по повод първото научно документиране на миграцията на планинската жаба в защитенаta местност „Мухалница“. Миграцията на този вид е уникална в световен мащаб. Проучването на д-р Владимир Бешков, проведено преди повече от 50 години, установява, че всяка година в края на зимата, възрастните планински жаби, зимуващи в потоците на северния склон на планината Било, се насочват към равнината и за няколко дни преодоляват разстояние от около 10 км. 

Галерия снимки